" /> Tinh bột nghệ vàng 300gr - Đặc sản, Sản vật Xứ Nghệ