" /> Tờ xanh tinh chất gạo lứt phù hợp an toàn thực phẩm - Đặc sản, Sản vật Xứ Nghệ